English Polish
Indefinitely Nieokreślony
Recovering Odzyskiwanie
Not Monitored Nie monitorowane
Notify - Alert Powiadomienie - Alert
Notify - Alert2Warning Powiadomienie - Alert2 Ostrzeżenie
Alert2Warn Alert-Warn
Notify - Warning Powiadomienie - ostrzeżenie
Notify - Re-Trigger Powiadomienie - ponowne wyzwalanie
Re-Trigger Re-Trigger
Notify - Restoral Powiadomienie - Restoralizacja
Retoral Restoralizacja
Event - Alert Trigger Zdarzenie - wyzwalacz alarmu
Alert Event Ustawienia alarmów
Event - Warning Trigger Zdarzenie - wyzwalacz ostrzeżenia
Warning Event Ostrzeżenie
Event - Restoral Wydarzenie - Restoralizacja
Restoral Event Impreza Restoralna
Event - Acknowledge Potwierdzenie
Acknowledge Event Potwierdzenie
Alert Trigger Wyzwalacz alarmu