English Turkish
Delete Sil
Backup Yedek
Enable Etkinleştir
Disable Devre Dışı
Inherit Devralma
Daily Günlük
Weekly Haftalık
Monthly Aylık
%d Month %d Ay
%d Months %d Ay
%d Year %d Yıl
%d Years %d Yıl
Never Asla
%d hour %d saat
%d hours %d saat
Name İsim
Username Kullanıcı Adı
Password Şifre
Description Açıklama
IP Address IP Adresi