English Turkish
Check this box to assume this device is always elevated Bu cihazın yedeklenmesini devre dışı bırakmak için bu kutunun işaretini kaldırın.
When using SCP, leaving this blank will use PHP's SCP module which does not always work SCP kullanırken, bu alanı boş bırakmak her zaman çalışmayan PHP'nin SCP modülünü kullanacaktır.
The path to where your Configs will be archived (moved from TFTP directory) Yapılandırmanızın yedekleneceği yol, yerel TFTP Sunucusunun yazdığı yol olmalıdır.
%s devices backed up successfully. %s cihazlar başarıyla yedeklendi. <br>
%s devices failed to backup. %s cihazının yedeği alınamadı. <br>
%s devices disabled from backup. %s cihazının yedeği alınamadı. <br>
The directory of the stored device backups Eski yedeklerin saklanacağı gün sayısı.
The last Backup time of the device Bu cihazın ne sıklıkla Yedekleneceği.
The filename of the stored device backups Eski yedeklerin saklanacağı gün sayısı.
The IP address of this device Bu cihaz türünün adı.