English Swedish
Returns the xth percentitle. Returnerar det sista mätvärdet
Returns the sum of values over a defined threshold. Returnerar antalet värden
Returns the rounded integer value of any given float. Returnerar lägsta värdet för en given lista med parametrar
Decimal Mark used to separate the integer part from the fractional part Symbolen indikerar slutet av heltalets del och början av fraktionsdelen.
Click 'Continue' to Run the following Report: Klicka på "Fortsätt" för att radera följande rapporter.
Click 'Continue' to Delete the following Reports: Klicka på "Fortsätt" för att radera följande rapporter.
The Author of this Report Template. Exportera rapportmall
Sets the default value. Returnerar lägsta värde