English Turkish
An error occurred in %s. See error logs for detail. %s içinde bir hata oluştu. Ayrıntılar için hata günlüklerine bakın.
Remote Commands must be enabled under console->Settings->NPC Uzaktan Komutlar konsol-> Ayarlar-> NPC altında etkinleştirilmelidir
The Nagios Command File Path must be set under console->Settings->NPC Nagios Komut Dosyası Yolu konsol-> Ayarlar-> NPC altında ayarlanmalıdır.
You do not have permission to execute this command. Bu komutu yürütme izniniz yok.
Service Check Execution Time Servis Kontrolü Yürütme Süresi
Service Check Latency Servis Kontrol Gecikmesi
Host Check Execution Time Ana Bilgisayar Kontrolü Yürütme Süresi
Host Check Latency Ana Bilgisayar Kontrol Gecikmesi
FATAL: Unable to make NPC Connection FATAL: NPC Bağlantısı yapılamıyor
ERROR - Log errors only HATA - Yalnızca hataları günlüğe kaydet
WARN - Log errors and warnings UYARI - Hataları ve uyarıları günlüğe kaydet
INFO - Log errors, warnings, and info messages BİLGİ - Hataları, uyarıları ve bilgi mesajlarını günlüğe kaydedin
DEBUG - Log everything DEBUG - Her şeyi günlüğe kaydet
Nagios Host Mapping Nagios Ana Bilgisayar Eşleme
Select the Nagios host that maps to this host. Bu ana bilgisayarla eşleşen Nagios ana bilgisayarını seçin.
NPC NPC
Status Detail Durum Ayrıntısı
Service / Host Information Servis / Ev Sahibi Bilgileri
Command Execution Komut Yürütme
Remote Commands Uzaktan Komutlar