English Dutch
Unknown error Onbekende fout
Arguments to use with non-local export methods. rsync should use Argumenten om te gebruiken met niet-lokale exportmethoden. rsync dient gebruik te maken van