English Dutch
Number of Graph Columns Het aantal grafiek kolommen.
Select which method to use for custom graph rotation. If you select 'Specific List', you must define a list of Graph ID's Selecteer de methode die u wilt gebruiken voor aangepaste grafiekrotatie. Als u 'Specifieke lijst' selecteert, moet u een lijst met grafiek-ID's definiëren.
This must be a comma delimited list of Graph ID's to cycle through. For example '1,2,3,4' Dit moet een door komma's afgebakende lijst van Graph ID's zijn om door te bladeren. Bijvoorbeeld "1,2,3,4".