English Turkish
Realm Ülke:
Color Name: Renk Adı
No Device Cihaz:
[Warning] UYARI:
(Action) Eylem:
Additional Data Collector Settings Uzaktan Veri Toplayıcı Durumu:
Graph+Device+Template:(%s%s) Cihaz Şablonu:
Device+Template:(%s%s) Cihaz Şablonu:
Granted By: Tarafından verilen:
Failed fields: Başarısız alanlar:
RRDfile Folder (rra) is not writable by Poller. Folder owner: %s. Poller runs as: %s RRD klasörü Poller tarafından yazılabilir değil. RRD Sahibi:
RRDfile is not writable by Poller. RRDfile owner: %s. Poller runs as %s RDR Dosyası Poller tarafından yazılabilir değil. RRD Sahibi:
SMTP error: SMTP hatası:
Data Query: Veri sorgusu
Name Format: İsim biçimi
Tree: %s Ağaç:
, Branch: %s Şube:
Leaf: Yaprak
Select default theme: Varsayılan temayı seç:
Any tables created by plugins may have issues linked against Cacti Core tables if the collation is not matched. Please ensure your database is changed to 'utf8mb4_unicode_ci' by running the following: Eklentiler tarafından oluşturulan tabloların, harmanlamanın eşleşmemesi durumunda Cacti Core tablolarıyla ilgili sorunları olabilir. Lütfen aşağıdakileri çalıştırarak veritabanınızın 'utf8mb4_unicode_ci' olarak değiştirildiğinden emin olun: