English Swedish
In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, first create an Aggregate Template for the Graph Template '%s'. För att migrera Aggregatgraferna nedan till ett Mallbaserat aggregat skapar du först en Aggregate Template för grafmallen ' %s'.
RRDtool Command: RRDtool Command:
[ Custom Graphs List Applied - Clear to Reset ] [Anpassad graflista tillämpad - Filter FROM List]
Must be at least %d characters in length Måste vara minst% d tecken i längd
Cannot be reused for %d password changes Kan inte återanvändas för% d lösenord ändringar
Access Denied! Guest user id %s does not exist. Please contact your Administrator. Åtkomst nekad, kontakta din Cacti administratör.
Device %s Added to Cacti Tillagd till kaktus
Device %s Not Added to Cacti Ej tillagt kaktus
Discovery Filters Discovery Filters
Are you sure you want to delete the Rule '%s'? Är du säker på att du vill ta bort regeln ' %s'?
Can Not Restart Discovery for Discovery in Progress for Network '%s' Kan inte starta om Discovery för Discovery pågår för nätverket ' %s'
Can Not Perform Discovery for Disabled Network '%s' Kan inte utföra discovery för funktionshindrade nätverk " %s"
ERROR: Network '%s' is Invalid. FEL: Nätverket ' %s' är ogiltigt.
Network Discovery Range [new] Network Discovery Range [new]
Subnet Range Subnet Range
Discovery Threads Discovery Threads
%d Thread % d tråd
%d Threads % d trådar
%d Minute % d minut
%d Hours %d timmar