English Polish
Cacti is designed to be a complete graphing solution based on the RRDtool Time Series Database (TSDB) and Graphing solution. Its goal is to make the Network Administrator's job easier by taking care of all the important details necessary to create meaningful Graphs. Cacti jest zaprojektowany by być kompletnym generatorem wykresów rozwiązaniem opartym na frameworku RRDtool. Głównym celem jest ułatwienie pracy administratora sieci poprzez dbałość o wszystkie niezbędne szczegóły niezbędne do tworzenia znaczących wykresów.
Please see the official %sCacti website%s for information on how to use Cacti, get support, and updates. Zobacz oficjalną stronę %s Cacti %s by uzyskać informacje, wsparcie i aktualizacje.
Active Developers Deweloperzy Cacti
Developers working on Cacti, its Architecture, Documentation and Future Releases.
Honorable Mentions Sekcja menu konsoli
Contributors to Docuemntation, QA, Packaging, the Forums and our YouTube page.
Emeritus Members Członek grupy
Members of the original Cacti Group that have since moved on in their careers. We continue to wish them the best.
Convert to Normal Graph Przelicz na wykres LINE1
Migrate Aggregate to use a Template Migruj Aggregate, aby użyć szablonu
Create New Aggregate from Aggregates Utwórz nowy Aggregate z Aggregates
Associate with Aggregate Powiąż z Aggregate
Disassociate with Aggregate Odwiąż z Aggregate
Place on a Tree (%s) Umieść w drzewie (%s)
In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, they must only be using one Graph Template. Please press 'Return' and then select only Aggregate Graph that utilize the same Graph Template. W celu migracji poniższych wykresów zagregowanych do wykresu zagregowanychopartego na szablonie, mogą one używać tylko jednego szablonu wykresu. Proszę nacisnąć 'Powróć', a następnie wybrać tylko zagregowane wykresy, które wykorzystują ten sam szablon wykresu zagregowanego.
The selected Aggregate Graphs does not appear to have any matching Aggregate Templates. Wybrane wykresy zbiorcze reprezentują elementy z więcej niż jednego szablonu wykresu.
In order to migrate the Aggregate Graphs below use an Aggregate Template, one must already exist. Please press 'Return' and then first create your Aggregate Template before retrying. W celu migracji poniższych wykresów zagregowanych do wykresu zagregowanychopartego na szablonie, mogą one używać tylko jednego szablonu wykresu. Proszę nacisnąć 'Powróć', a następnie wybrać tylko zagregowane wykresy, które wykorzystują ten sam szablon wykresu zagregowanego.
Click 'Continue' and the following Aggregate Graph(s) will be migrated to use the Aggregate Template that you choose below. Kliknij 'Kontynuuj', a poniższy wykres (wykresy) zostanie zmigrowany, aby użyć szablonu zagregowanego, który wybierzesz poniżej.
Aggregate Template: Szablon zagregowany:
There are currently no Aggregate Templates defined for the selected Legacy Aggregates. Obecnie nie ma zdefiniowanych szablonów agregacji dla wybranych Legacy Aggregates.