English Polish
Click 'Continue' to delete the following CDEF. Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujące CDEF.
Delete CDEF Skreślić CDEF
Click 'Continue' to duplicate the following CDEF. You can optionally change the title format for the new CDEF. Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby zduplikować następujące CDEF. Możesz opcjonalnie zmienić format tytułu dla nowego CDEF.
Duplicate CDEF Duplikat CDEF
Click 'Continue' to delete the following Color Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujący kolor
Delete Color Usuń kolor
Click 'Continue' to delete the following Color Template Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujący szablon kolorów
Delete Color Template Usuń szablon koloru
Click 'Continue' to duplicate the following Color Template. You can optionally change the title format for the new color template. Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby zduplikować poniższy szablon kolorów. Opcjonalnie można zmienić format tytułu dla nowego szablonu koloru.
Duplicate Color Template Duplikat szablonu kolorów
Click 'Continue' to delete the following Data Input Method Kliknij "Continue", aby usunąć następującą metodę wprowadzania danych
Delete Data Input Method Usuń metodę wprowadzania danych
Click 'Continue' to delete the following Data Query. Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć następujące zapytanie o dane.
Delete Data Query Usuń zapytanie o dane
Click 'Continue' to delete the following Data Source Profile Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujący profil źródła danych
Delete Data Source Profile Usuń profil źródła danych
Click 'Continue' to duplicate the following Data Source Profile. You can optionally change the title format for the new Data Source Profile Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby zduplikować poniższy profil źródła danych. Opcjonalnie można zmienić format tytułu dla nowego profilu źródła danych
Duplicate Data Source Profile Duplikat profilu źródła danych
Click 'Continue' to delete the following Data Source Kliknij "Continue", aby usunąć następujące źródło danych
The following graph is using these data sources: Poniższy wykres przedstawia wykorzystanie tych źródeł danych: