English Polish
Waiting on analysis and RRDfile update Czy plik RRD został zaktualizowany?
Data Source matches the RRDfile? Źródło danych nie zostało poddane badaniu